» ಹಚ್ಚೆ ಅರ್ಥಗಳು » ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ

ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿ ನೇರವಾಗಿ ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತು ಇದು "ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಅವೇ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅನಿಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಯುವಕರು ಈ ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಪಾನಿನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಈ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಹಚ್ಚೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ

ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂವು ಹಚ್ಚೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಜಪಾನೀ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

 1. ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ: ಜಪಾನೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ರಕ್ಷಣೆ, ಅದೃಷ್ಟ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅವನ ಚಿತ್ರಣವು ತಾಯಿತ ಅಥವಾ ತಾಲಿಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಪಾನೀಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.
 3. ಹಚ್ಚೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಚ್ಚೆ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಚಿತ್ರವು ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
 4. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಜಪಾನೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಚಿತ್ರವು ಆಳವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ದಯೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 5. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅರ್ಥ: ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಅದರ ಅರ್ಥವು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ರಕ್ಷಣೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅಥವಾ ಜಪಾನಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂವು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗುಣಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಈ ಪಾತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ:

 1. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಅತಿ ವೇಗ.
 2. ಹೆಚ್ಚಿದ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ದರ.
 3. ಟೆಲಿಕಿನೆಸಿಸ್.
 4. ಮಾನವನಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ.
 5. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಪದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸದೆ).
 6. ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಟೂವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು:

 • ಜಪಾನೀಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ (ಅನಿಮೆ) ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ;
 • ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ (ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಲನೆಯ ವೇಗ, ಹಾರಾಟ, ಅದೃಶ್ಯತೆ);
 • ಅವರು ಅತೀಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ;
 • ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ (ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ);

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ

ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಬೇಕು

ಹಾಕುವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. ಕೈ ಜೀವಿ ಸ್ವತಃ ಉದ್ದವಾದ, ಉದ್ದವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ;
 2. ಭುಜ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ;
 3. ಬೆನ್ನಿನ ಸಣ್ಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೇಹದ ಈ ಭಾಗವು ಇತರರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಚ್ಚೆ ಪವಿತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸೊಂಟವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ಮುಂಡದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಾಕು ಟ್ಯಾಟೂ

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಚ್ಚೆಯ ಫೋಟೋ

ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂದ ಫೋಟೋ

ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಅವರ ತೋಳುಗಳ ಫೋಟೋ

ಅವರ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಚ್ಚೆಯ ಫೋಟೋ

ಸ್ಪಿರಿಟ್ಡ್ ಅವೇ, ಹಾಕು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟ್ಯಾಟೂಯಿಂಗ್ [OOZY_TATTOO]