ವಿವರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ: ಟ್ಯಾಟೂ ಅರ್ಥಗಳು

ವಾಲ್ರಸ್ ಹೃದಯ

ತುರ್ಸಾನ್ಸಿಡಾನ್ ಅಥವಾ ಮುರ್ಸುನ್ಸಿಡಾನ್ ("ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ರಸ್") ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ...

ಪ್ರಿಯಾಪಸ್

ಪ್ರಿಯಾಪಸ್ ಎಂಬ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ...

ಕ್ಯಾಲೆಡುಲ

ಬಣ್ಣಗಳು: ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ. ಋತುಮಾನ: ಮೇ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್...

ಜರ್ಮನ್

ನೆಮಿಸ್ - ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ...

ಸೆಬಾ

ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ...