» ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ » ಲೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು » 30 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ತೊಳೆಯುವುದು

30 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ತೊಳೆಯುವುದು

ಪರಿವಿಡಿ:

Перейти к содержимому

www.tvyremont.com

ನೀವು ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್ ರಚಿಸಬಹುದು

ಲೇಖಕರಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ

30 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ತೊಳೆಯುವುದು

30 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಾಗ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Обязательные поля помечены *