» ಪ್ರೋ » ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು » ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪಾಠ 3 ಅಂಕಗಳು

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪಾಠ 3 ಅಂಕಗಳು

ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೊ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ನಾವು ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುವುದು (3-ಪಾಯಿಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ)